Įmonė tarpininkauja registruojant naujai pastatytus ar rekonstruotus statinius