Prieš pradedant vykdyti pastatų, statinių arba inžinerinių tinklų statybą, geodezininkas atlieka statomų objektų nužymėjimą (pažymėjimą) vietovėje. Po atlikto statomų inžinerinių statinių nužymėjimo vietovėje pagal geodezininko ir užsakovo susitarimą gali būti surašomas nužymėjimo aktas ir sudaroma nužymėjimo schema, kurią pasirašo kvalifikuotas geodezininkas ir perduoda užsakovui. Taip pat geodezininkas pagal susitarimą su užsakovu pasirašo statybos žurnale. Nužymėjimo akte trumpai aprašoma kas buvo nužymėta ir kokiu projektu vadovaujantis atliktas statomų inžinerinių tinklų nužymėjimas. Nužymėjimus gali atlikti asmuo, kuris turi geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą