Žemės ūkio paskirties supaprastinti perdalijimo projektai (iki 0,3 ha).