Kitos paskirties supaprastinti perdalijimo projektai (iki 0,4 ha).